www.elsikorski.pl

 

Działalność

ELSIKORSKI Firma Usługowo-Handlowa Łukasz Sikorski prowadzi działalność usługową i produkcyjną m.in. w dziedzinie wytwarzania, projektowania oraz instalowania urządzeń elektrycznych.


Podstawowym profilem firmy jest produkcja i montaż zasilaczy oraz innych urządzeń, przeznaczonych do obsługi procesów produkcyjnych, procedur badawczych i probierczych, wymagających elektrotechnologii wysokonapięciowych.


Na typowe zamówienia naszych klientów wykonujemy między innymi takie urządzenia wysokiego napięcia do 200 kV, jak:

  • aktywatory włóknin elektretowych,
  • zasilacze do elektroprzędzenia mikro- i nanowłókien,
  • zasilacze do flokowania tkanin,
  • zasilacze do reaktorów elektro-dyspersyjnych.

Na specjalne zamówienia dostarczamy, projektujemy i wykonujemy różnorodne elektrotechnologiczne źródła wysokiego napięcia do 200 kV, jak na przykład:

  • generatory impulsowe do kondycjonowania próżniowych przyrządów elektronowych,
  • impulsowe testery do badania żarników żarówek,
  • generatory do malowania elektrostatycznego.

Nasze urządzenia charakteryzują się pełnym bezpieczeństwem elektrycznym i spełniają wymagane przepisy krajowe i międzynarodowe oraz dyrektywy Unii Europejskiej.

Krótka historia:

Firma powstała w 1995 roku jako dodatkowe - oprócz Politechniki Łódzkiej - miejsce pracy jej właściciela, nauczyciela akademickiego od 1970 roku, specjalisty w dziedzinie elektrycznych urządzeń wysokiego napięcia.

Elektrotechnologie:

Aktywacja filtracyjnych włóknin pneumotermicznych

 
Elementy filtrujące indywidualnych masek i półmasek przeciwpyłowych lub anty-aerozolowych jednorazowego użytku, stosowanych między innymi przez zatrudnionych w górnictwie, przemyśle budowlanym, młynach i magazynach zbożowych, są wykrawane i ...